ئەوانی تر
پرۆگراميێكی فيێركاری خواردنە ، چەندها خواردنی بيانی و كوردەواری ثيَشكەش دەكريَت ، هەروەها زانياری تايبەت و ورد لەخۆ دەگريَ دەربارەى جۆری خواردنەكان و شيَوازی پيَشكەش كردنی خواردنەكان .
  • پێشکەشکارنیبراس چاف
  • دەرهێنەرمحەمەد صلاح
  • بەرێوبەری پڕۆداکشنزاهیرابراهیم
  • ی.بەرێوبەری پڕۆداکشنشانۆ ئەکرەم
  • مۆنتاژڕێکەوت دڵشاد