ئەوانی تر
پرۆگراميَكي كۆميدی و شۆيە هەر پرۆگرامەو بەشيێوەيەكی كۆميدی باس لةبابەتيَك دەكات و بەتايبةت كيێشەكاني ئێستای ناو كۆمەلگە و بابەتی ياسی و خێزانی لەخۆ دەگرێت بەشيَوەيەكي كۆميدی سنوردار 
  • کامیرە-دەرهێنەریەحیا ڕەزا
  • تێکست و سیناریۆحاجی جادر
  • مۆنتاژنۆژەن زیاد
  • گرافیکفینێکس ستۆدیۆ