ئەوانی تر
پرۆگراميَكي كۆميدی و شۆيە هەر پرۆگرامەو بەشيێوەيەكی كۆميدی باس لةبابەتيَك دەكات و بەتايبةت كيێشەكاني ئێستای ناو كۆمەلگە و بابەتی ياسی و خێزانی لەخۆ دەگرێت بەشيَوەيەكي كۆميدی سنوردار 
  • دەرهێنەریەحیا ڕەزا
  • تێکست و سیناریۆحاجی جادر- ئومێد کەمال
  • مۆنتاژ-کامیرایەحیا ڕەزا