Sorani
1
Bas u Xwas
Bas u Xwas

Bas u Xwas Episode 1

37
Beauty Show part 2
Beauty Show part 2

Beauty Show Episode 37 part 2

7
Kazhan
Kazhan

Rozhek Lagal Rozhgar Muhamad

57
Tandrustit 57 S2
Tandrustit 57 S2

Tandrustit Episode 57 s2

24
Pebkana 24 S2
Pebkana 24 S2

Pebkana Episode 24 S2


43
Lagal Banu 43 S2 Final
Lagal Banu 43 S2 Final

Lagal Banu Episode 42 S2 Final